Helse i Førde

Helse i Førde er eit omgrep som fortel at det er svært mange helse/omsorg/velvære tenester i Førde

Førde Sentralsjukehus utfører spesialishelseteneste for heile fylket, og er lokalsjukehus for 60.000 av fylket sine innbyggarar. FSS er også den største arbeidsplassen i Sunnfjord.
FINS ser det som ei oppgåve å jobbe for at FSS får utvikle seg vidare.
I september 2009 løyvde styret 15.000 kroner til arbeidet som vert drive av «Aksjonsgruppa for eit godt helsetilbod i Sogn og Fjordane»

Førde kommune har mange tilsette innan helse og omsorg.

Helse/Velvære-bransjen i Førde tel mange private verksemder.