Om FINS

Førde Industri og Næringssamskipnad vart skipa 16. juni 2008. Omlag 140 verksemder frå alle deler av næringslivet i Førde og omegn er medlemer.

Samanslåing av to tidlegare foreningar

Den nye foreninga er ei fortsetjing av to tidlegare foreningar:  Førde Næringssamskipnad som vart  skipa 19. mars 1964, og Førde Industriforening som vart skipa 13. juni 2000. 

Leiar i FINS:
Geir Opseth
 leiar@fins.no
480 02 223

Redaksjon fins.no / Ny i jobben / Arrangement:
 redaksjon@fins.no

Følg oss på Facebook