Om Førde

Forde_kommFørde kommune er fylkesenteret og største kommunen i Sogn og Fjordane med nær 13.000 innbyggjarar. Førde er dessutan einaste kommunen i fylket med ei ung befolkning (i 2013 var snittalderen i Førde 36,68 år. Landssnittet var 39 år).

Førde utgjer saman med kommunane Jølster, Naustdal og Gaular ein svært konsentrert bu og arbeidsmarknad. Folketalet i desse fire kommunane er  21.444 pr. tredje kvartal 2013. Det har siste åra vore sterk vekst i talet på pendlarar frå nabokommunane og frå Florø til Førde.

Førde saman med dei tre nabokommunane har i fleire tiår utgjort kraftigaste vekstområdet i fylket. Førde er i mange år kalla norgesmeister i handel, med ein omsetnad i detaljhandelen som ville tilsvare ein by på over 26.000 innbyggjarar.

 

Nyttige lenker: