Spennande frukostmøte i regi av FINS

I februar arrangerte FINS frukostmøte på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, med ansvarleg redaktør i Firda, Kai Aage Pedersen.

Les meir


15. november er det nattope i Førde igjen

I år er Nattope 15.november. Dette er ein flott tradisjon i Førde, som markerer starten på julehandelen.

Les meir


Godt oppmøte på frukostmøte til FINS – der Sunnfjord Energi orienterte om fusjonsplanane

Mellom 50-60 personar frå næringsliv, politikk og forvalting møtte opp på Thon Hotel Førde, for å høyre styreleiar i Sunnfjord Energi, Arvid Andenæs, fortelje om dei pågåande planane for fusjon med BKK.

Les meir


Årsmøte i Fins 12 juni 2018

Styreleiar Geir Opseth gjennomførte årsmøte i FINS på Thon Hotel Førde 12.juni. Oppmøtet var godt, og Roy Stian Farsund vart valt til møteleiar.

Les meir


Frukostmøte/Årsmøte FINS på Thon Hotel Førde 12. juni

FINS inviterer til frukostmøte om kraftfusjon med påfølgande årsmøte på Thon Hotel Førde 12.juni. kl 07.20-10.00

Les meir


Næringsdagane 2019

Det nærmar seg Næringsdagane 2019 - Vi og verda - som foregår i Førde 7.-8.mai. Dit kjem statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, og Nikolai Astrup, digitaliseringsmininster.Har du meldt deg på?

Les meir


Folksamt møte i Førde Industri- og Næringssamskipnad (FINS)

FINS og Sunnfjord Utvikling AS inviterte til møte og påfølgande middag 14. februar på Scandic Sunnfjord Hotell & Spa. Mellom 50-60 personar kom for å blant anna høyre Adm.dir i Helse Førde, Arve Varden, tale.

Les meirMedlemsbedrift: Mentro AS

Mentro AS har sidan 1981 arbeida for å hjelpe folk utanfor arbeidslivet inn i lønna arbeid. Med god kjennskap til det lokale næringsliv, samt det offentlige, nyttar dei sin kompetanse for å tilby tenester i Sogn og Fjordane.

Les meir


Medlemsbedrift: BOB BBL

BOB BBL er det tredje største bustadbyggelaget i Norge, med 150 tilsette. BOB har meir enn 75 års erfaring innan bygging, utvikling og drift av gode bufellesskap. BOB sitt hovedkontor er i Bergen, med regionkontor i Førde.

Les meir