Saker

FINS jobbar for å skape utvikling i Førde og omegn. FINS er medeigar i næringsutviklingsselskapet for Sunnfjord, SNU (Sunnfjord Næringsutvikling).

Nokre aktuelle saker er:

  • Førdepakken, nye vegløysingar i og omkring Førde. Både FINS og einskildverksemder i Førde har vore aktive i å opprette selskapet Førdepakken AS.
  • Storhall Førde. FINS har i fleire år jobba for at det skal bli bygd ein storhall i Førde. INU har no innstilt på at det skal løyvast 500.000 til eit forprosjekt.
  • Medlemsaktivitet. FINS arrangerer årleg fleire frukostmøter med ulike tema. Om hausten eit større bransjeseminar, og dessutan årsmøtet kvar vår.
  • Kontakten med næringslivet i Flora, og søsterorganisasjonen FIN har vore god i mange år. Dette samarbeidet er formalisert gjennom paraplyorganisasjonen Sunnfjord Næringsråd, der også Bremanger deltek.

Undersider: