Handel og Kultur

Sommarfest i Sunnfjord er arrangert kvart år sidan 2005

Handel og Kultur er eit forum oppretta av FINS, og jobbar med utvikling av
arrangement og aktivitetar i samarbeid mellom handelsnæringa og kultursektoren.
FINS var ein av skiparane av  «Sommarfest i Sunnfjord» og det er i stor grad gjennom dette forumet Sommarfesten er blitt så vellukka.

Meir om Handel og kultur:
Forumet består av representantar for Rica Sunnfjord Hotel, Quality Hotel Førde, Kulturetaten,Førdehuset, Firda, Senterforeninga Handelshuset, Elvetorget Senterforening, Senterforeninga Sentrum Sør, butikkgruppa på Brulandsvellene, Sunnfjord Næringsutvikling as og FINS.Forumet vil prøve å utnytte det marknadsmessige potensialet som ligg i store arrangement som går av stabelen i Førde. Her vil nye markedsmessige tilltak bli drøfta og iverksatt, opningstider, samarbeidsprosjekt osv. I Januar 2011 gjekk arrangementet ETE av stabelen for første gong. Også dette arrangementet var «bestilt» av FINS sitt forum for Handel og Kultur.

Gruppa er vore samansett av:

Handballjentene har fleire gonger fyllt idrettshallen i Førdehuset under landskampar i Førde.

Handballjentene har fleire gonger fyllt idrettshallen i Førdehuset under landskampar i Førde.

Heidi Ann Håland – Gravdal Gruppa – Leiar
Trond Valaker – Førde Industri og Næringssamskipnad
Tom Farsund – Sunnfjord Næringsutvikling as
Gro Eikebø Stang – Førde Torg/Elvegården
Mariann Njøsen – Handelshuset
Terje Grønfur – Sentrum Sør
Odd Erik Gullaksen – Rica Sunnfjord Hotel
Johan Bengtsson – Førde kommune/Førdehuset
Toril Faleide Gundersen – Førdefestivalen
Harald Sætre – Firda Media
Brulandsvellene – Jostein Eriksen