Medlemskap

Det viktigaste tilbodet til FINS sine medlemar er å aktivisere seg i saker som betyr noko for næringslivet og folket i Førde og omegn.

Det er to tal som er viktige for kor stor utviklingskraft foreninga skal ha:
Tal medlemar, og tal aktive medlemar.

Er du medlem frå før og vil endre opplysningane vi har om deg, ta kontakt med sekretariatet.

Sjå også: