Industri

FINS har sitt eige Bransjeforum Industri.

Leiar Svein Steinsland
svein.steinsland@forde-sementvare.no
907 32 319

FINS har vore aktiv pådrivar i å få oppstarta reguleringsarbeid for eit nytt næringsareal på Moskog. Dette arbeidet er i godt gjenge i samarbeid mellom Jølster og Førde kommune.

Foreninga har eit utstrakt samarbeid med søsterforeninga i Florø. Dette arbeidet foregår gjennom Sunnfjord Næringsråd, og vart i si tid starta frå Førde si side av forløparen til FINS, Førde Industriforening.