Medlemsbedrift: Mentro AS

Mentro AS har sidan 1981 arbeida for å hjelpe folk utanfor arbeidslivet inn i lønna arbeid. Med god kjennskap til det lokale næringsliv, samt det offentlige, nyttar dei sin kompetanse for å tilby tenester i Sogn og Fjordane.

Medlemsbedrift: BOB BBL

BOB BBL er det tredje største bustadbyggelaget i Norge, med 150 tilsette. BOB har meir enn 75 års erfaring innan bygging, utvikling og drift av gode bufellesskap. BOB sitt hovedkontor er i Bergen, med regionkontor i Førde.

Medlemsbedrift: Firda Billag

Firda Billag er transportselskapet som har vore med oss heilt frå skipnaden i 1920. Med heile 450 tilsette finn ein tenester, innanfor eit vidt spekter av transport, i alt frå bilutleige til reisebyrå.

Medlemsbedrift: Dolly Dimple´s Førde

Dolly Dimple´s Førde legg stor vekt på lun, flott atmosfære og ei triveleg matoppleving – for alle.

Medlemsbedrift: Trucknor Førde AS

Trucknor Førde AS driv med sal og service til yrkesbilar. Dei er tilbydarar av det nyaste av teknologisk utstyr betjent av spesialutdanna mekanikarar, og har det største lageret av utstyr til yrkesbil i Sogn og Fjordane.