Informasjon om koronakrisa

Publisert onsdag 18. mars 2020

Til medlemmane i FINS,

I den spesielle og vanskelige situasjonen vi no er oppe i er det svært mange nye ting å ta omsyn til for mange av oss som driv bedrifter. Vår medlemsbedrift Harris Advokatfirma AS har desse situasjonane som eit av sine fagfelt og har laga til artiklar med tips som kan være til hjelp for fleire av oss. Klikk på linkane under her.

– Permittering i koronakrisa: https://harris.no/permittering-i-koronakrisen/

– Korona og leiing (kva bør du som leiar av eit selskap eller styremedlem føreta deg?):https://harris.no/korona-og-ledelse/

– Tips til bygg- og anleggsbransjen:https://harris.no/tips-bygg-og-anleggsbransjen-vedr-koronaviruset/

Dei vil lage fleire av desse artiklane og nye artiklar vil fortløpande bli lagt ut her:https://harris.no/aktuelt/

Leiar av Harris sitt Førde-kontorer advokat Thomas Chr. Jarning og han kan kontaktast på tlf. 480 06 446 eller tcj@harris.no.

Ta ansvar, vis omsyn og ta godt vare på kvarandre

Mvh

Geir Opseth

Styreleiar FINS