Førdepakken tema på årsmøtet i FINS

Publisert tirsdag 10. mai 2016

Foto av sentrale deler av Førde sett frå Viefjellet. Foto: Arild Finne Nybø, mediebruket.no.

30–40 medlemmer i Førde industri- og næringssamskipnad møtte for å diskutere konsekvensane av Førdepakken etter ein presentasjon av prosjektleiar Arve Seger i Førde kommune og Sykkelbyen og prosjektleiar i Førdepakken, Ingar Hals. Møtet vart halde i samband med årsmøtet 9. mai 2016.

10. mai 2016: Sjå firda.no si dekning av møtet (abonnement).