Sunnfjord Næringsråd

Sunnfjord Næringsråd er samarbeidsorganet mellom FINS, Flora Industri og Næringsforening og Bremanger Vekst  .  
Sjå video om Sunnfjord som bu og arbeidsområde.