Jobbe og bu i Sunnfjord

pikant1Dei fem kommunane Florø, Naustdal, Førde, Jølster og Gaular har nesten ein tredel av innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Mellom Førde og Florø er det god veg og 45 minutt med bil.

Tvillingbyane i Sunnfjord, Førde og Florø, er ein bu og arbeidsmarknad. Førde har mange arbeidsplassar innan handel og  tenesteyting, medan Florø er sterkare på industri.