Årsmøte i Fins 12 juni 2018

Publisert tirsdag 18. juni 2019

Styreleiar Geir Opseth gjennomførte årsmøte i FINS på Thon Hotel Førde 12.juni. Oppmøtet var godt, og Roy Stian Farsund vart valt til møteleiar.

Opseth losa forsamlinga trygt gjennom sakslista, i samarbeid med møteleiar. Blant sakene var gjennomgang av årsmelding og rekneskap, samt forslag til mindre endringar i vedtektene. Til sist vart det gjennomført val på den delen av styret som sto på val i år. Det vart teke attval på alle, og styret i FINS består per no av:

Geir Opseth, leiar
Trond Valaker
Frode Svidal
Sigrid Anette Førde
Jørgen Drage
Roy Stian Farsund
Mariann Njøsen
Vara: Anne Bergitte Seljeseth

Ikkje til stades på bilete: Frode Svidal

Revisorar
Kjetil Bjørset
Anita Aasen

Valnemnd
Roger Vikum, leiar
Stein Kjetil Holvik.

Flyplassutvalet
Tom Farsund
Leif Arne Aasen