Frukostmøte/Årsmøte FINS på Thon Hotel Førde 12. juni

Publisert tirsdag 4. juni 2019

Til medlemmer av Førde Industri og Næringssamskipnad (FINS).

FINS inviterer til frukostmøte om kraftfusjonen med påfølgande årsmøte på:

Thon Hotel Førde , onsdag 12. juni kl. 07.30 – 10.00

Kl. 07.30 – FINS spanderer frukost.
Kl. 08.15 – Mogeleg kraftfusjon. Sunnfjord Energi informerer om deira arbeid og anbefaling, v/ Arvid Andenæs og Fredrik Behrens

Kl. 09.15 – Årsmøte i FINS

Kl. 10.00 – Møteslutt

Vedlagt finn de innkalling og sakliste til årsmøtet samt årsmelding og årsrekneskap for 2019.

Styret kjem også med framlegg om reviderte vedteker og dette ligg også vedlagt.

Påmelding sender du på e-post til geir@fvbk.no innan fredag 7 juni kl. 14.00.