Næringsdagane 2019

Publisert torsdag 28. februar 2019


Det nærmar seg Næringsdagane 2019 – Vi og verda – som foregår i Førde 7.-8.mai. Dit kjem statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, og Nikolai Astrup, digitaliseringsmininster. Har du meldt deg på?

At 2 statsrådar prioriterer Næringsdagane, understrekar at konferansen er blitt den store møtestaden for inspirasjon og kunnskap for næringsliv og offentleg sektor i Sogn og Fjordane. Påmelding og program finn du på www.naringsdagane.no.

 

Påmelding finn du her:

https://www.naringsdagane.no/program/

 

Program

Tysdag 7. mai – SAMFUNNSPERSPEKTIV
Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Musikkinnslag
10.05 Velkommen til Næringsdagane 2019
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

10.20 NHOs perspektivmelding
Arvid Moss, NHO-president

10.40 Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

PAUSE: 11.20-11.50 (lokalmat-utstillarar)

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

11.50 Norge og Sogn og Fjordane sett «utanifrå»
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor
Anita Krohn Traaseth, adm. Direktør Innovasjon Norge

12.25 Bedriftsundersøkinga
Anne Kverneland Bognes, fylkesdirektør i Nav
12.40 Internasjonale marknadsmoglegheiter
Sverre Søraa, direktør Coast Seafood

1300-1400: LUNSJ

Tysdag 7. mai – REGIONALT PERSPEKTIV
14.00 Vestlandsindeksen 2019
Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest
Status i Sogn og Fjordane – kvar har vi fortrinn?

FORTRINN I REGIONEN –
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

14.20 Frå olje til berekraft
Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology
Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism
14.40 Hydrogen: Fremtidas drivstoff
Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster
Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy
Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

15.30-16.00: Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies – Erfaringar med internasjonal eigarskap og vegen vidare som globalt selskap (15-20 minutt)
1600 – 1615: Vi og verda i framtida
Ungdomspolitikarar
Slutt 16.15

Onsdag 8. mai – KOMPETANSE
08.30 Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
Øyvind Reed, CEO i Videonor – Frå Måløy til Boston
08.45 Rekrutterings- og kompetansestrategiar
Jan Olav Baarøy, diretør Norec
Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek
Grethe Hjetland, CEO i Highsoft Hjetland
09.15 Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt
Marit Warncke, direktør Bergens Næringsråd
Tom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane
Berit Rokne, rektor HVL Inge Jan Henjesand, rektor BI, Dag Rune Olsen, rektor UiB (Høgare utdanning, FoU og livslang læring)

PAUSE: 10.10-10.30 (lokalmat-utstillarar)

TEKNOLOGI

10.30 5G-kva moglegheit ligg i den nye teknologien?
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor
10.45 Cybersecurity – og gode råd!
11.00 Kåring av Årets Ungdomsbedrift
Ungt Entreprenørskap
11.15 – 11.30 Avslutning
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

11.30/12.00: LUNSJ