Avinor inviterer folk til å vise fram sine bedrifter og si skaparkraft

Publisert onsdag 22. februar 2017

Avinor skal bruke flyplassane sine, nett og TV til å finne og vise fram små og store bedrifter som er heilt avhengige av flyplassnettverket vårt for å kunne lukkast. Slik ønskjer Avinor å vise den viktige rolla luftfarten har for landet vårt. Avinor kallar dette prosjektet for Made in Norway.

Gründerbedrifter, etablerte bedrifter – alle blir invitert til å registrere seg på Made In Norway gjennom ein eigen digital portal. Bedriftene som deltar blir eksponert på lufthamnene. Du kan logge deg på portalen her: madeinnorway.avinor.no. Avinor gjennomfører også denne kampanjen på TV og nett, og TV2 lanserer ein TV-serie om same tema – serien skal også heite Made in Norway. Konseptet har som mål å demonstrere samspelet mellom flyplassane og bedriftene.

Det er kun få dagar igjen dersom du ønskjer å registrere bedrifta di på portalen til Avinor. Registreringa er enkel, og det kostar ingenting og du blir vist gjennom registreringa steg for steg.