Medlemsbedrift: Mentro AS

Mentro AS har sidan 1981 arbeida for å hjelpe folk utanfor arbeidslivet inn i lønna arbeid. Med god kjennskap til det lokale næringsliv, samt det offentlige, nyttar dei sin kompetanse for å tilby tenester i Sogn og Fjordane.

Les meir


Medlemsbedrift: BOB BBL

BOB BBL er det tredje største bustadbyggelaget i Norge, med 150 tilsette. BOB har meir enn 75 års erfaring innan bygging, utvikling og drift av gode bufellesskap. BOB sitt hovedkontor er i Bergen, med regionkontor i Førde.

Les meir


Medlemsbedrift: Firda Billag

Firda Billag er transportselskapet som har vore med oss heilt frå skipnaden i 1920. Med heile 450 tilsette finn ein tenester, innanfor eit vidt spekter av transport, i alt frå bilutleige til reisebyrå.

Les meir


No kan du legge arrangementa dine inn i ny kalender for Førde

Arrangementskalenderen skal vise stort og smått som går føre seg i Førde. Det er ønskjeleg at også næringslivet legg inn sine datofesta tilskipingar her for at fastbuande og besøkande lett kan få oversikt over kva som skjer.

Les meir


Medlemsbedrift: Dolly Dimple´s Førde

Dolly Dimple´s Førde legg stor vekt på lun, flott atmosfære og ei triveleg matoppleving – for alle.

Les meir


Medlemsbedrift: Trucknor Førde AS

Trucknor Førde AS driv med sal og service til yrkesbilar. Dei er tilbydarar av det nyaste av teknologisk utstyr betjent av spesialutdanna mekanikarar, og har det største lageret av utstyr til yrkesbil i Sogn og Fjordane.

Les meir


God samrøre mellom Florø og Førde

Torsdag 16. mars 2017 var medlemer i Førde industri- og næringssamskipnad (FINS) på besøk hos Flora Industri og Næringsforening (FIN) i Florø og fekk omvising hos EWOS og Kinn Bryggeri.

Les meir


Avinor inviterer folk til å vise fram sine bedrifter og si skaparkraft

Avinor skal bruke flyplassane sine, nett og TV til å finne og vise fram små og store bedrifter som er heilt avhengige av flyplassnettverket vårt for å kunne lukkast.

Les meir


Førdepakken tema på årsmøtet i FINS

Foto av sentrale deler av Førde sett frå Viefjellet. Foto: Arild Finne Nybø, mediebruket.no.

30–40 medlemmer i Førde industri- og næringssamskipnad møtte for å diskutere konsekvensane av Førdepakken etter ein presentasjon av prosjektleiar Arve Seger i Førde kommune og Sykkelbyen og prosjektleiar i Førdepakken, Ingar Hals. Møtet vart halde i samband med årsmøtet 9. mai 2016.

Les meir